Roztrzygnięcie konkursu plastycznego Walentyny Pawelec i pokazy tanća w Igreku